SECURITATEA DATELOR SI INFORMATIILOR DETINUTE

Ce implica asigurarea securitatii acestora?

 •  Evaluare de securitate a sistemelor informatice
 •  Analiza evaluarii de securitate pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor
 •  Intocmirea matricei de risc
 •  Solutii pentru scaderea riscurilor si a vulnerabilitatilor depistate
 •  Implementarea solutiilor
 •  Intocmirea de proceduri pentru diminuarea riscurilor si vulnerabilitatilor
 •  Instruirea personalului pentru utilizarea in conditii de securitate a datelor gestionate
 •  Verificarea si controlul periodic
 •  Pregatirea si instruirea persoanelor desemnate ca DPO (DPO = Responsabilul cu protectia datelor, vezi sectiunea 4 din RGPD).
 •  Servicii specifice DPO pe baza de contract
 •  Scolarizare DPO
 •  Dezvoltare de proceduri, coduri si documente necesare implementarii RGPD 
 •  Consultanta privind implementarea dispozitiilor din RGPD in regulamentele si normele interne ale firmei (contract colectiv, contract     individual, fisă post, registru imputerniciți, registru incidente etc.)
 •  Consultanta privind masuri de protectie fizica
 •  Consultanta privind protectia sistemelor informatice
 •  Implementarea si instalarea de aplicatii si utilitare necesare sistemelor informatice pentru functionare in conditii optime si de securitate.