DESPRE REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR

 • Pentru toate organizatiile, indiferent de forma de proprietate, care prelucreaza date cu caracter personal (operatori).
 • Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila.
 • O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare (nume, CNP, date de localizare, un identificator online) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Orice atingere cat de mica a informațiilor ce identifica o persoana fizica.
 • Da, foarte mari. (Pentru incalcarile obligatiilor prevazute la art. 83 alin. 4, se aplica amenzi administrative de pana la 10 000 000 EUR sau, în cazul unei intreprinderi, de pana la 2 % din cifra de afaceri mondiala totala anuala corespunzatoare exercitiului financiar anterior, luandu-se in calcul cea mai mare valoare).
 • Sa intreprinda toate masurile social – administrative si tehnice  pentru punerea in aplicare a dispozițiilor RGPD.
 • Desemnarea unui ”responsabil cu protectia datelor” (= DPO)
 •  Luarea tuturor masurilor tehnice si administrative privind securitatea si protectia datelor vehiculate si gestionate de sistemele informatice detinute.
 •  Implementarea de masuri de protectie.
 •  Intocmirea de proceduri si norme privind modul de gestionare si prelucrare a datelor.
 •  Intocmirea de registre de evidente.
 •  Implementarea dispozițiilor RGPD in normele interne existente.
 •  Instruirea personalului privind utilizarea si prelucrarea în conditii de securitate a datelor si informatiilor  vehiculate.
 •  Verificarea, controlul si arhivarea datelor prelucrate.
 •  Implementarea de aplicatii si utilitare necesare securizării sistemelor informatice.
 •  Masuri de securitate fizica a depozitelor de date.