Destinat organizatiilor care doresc asigurarea securitatii atat pentru datele cu caracter personal cat si pentru alte date cu caracter confidential, gestionate intern.

CONTINE:

IN PLUS-BONUS LA INCHEIERE CONTRACT !